CBK FAMA - projekt inwestycyjny ESK 2016

Rozpoczynamy cykl otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”. 
Zapraszamy do udziału w pierwszym z czterech spotkań, w czasie których porozmawiamy o czterech celach strategicznych miejskiej polityki kulturalnej.
Spotkanie w CBK Fama 03.03.2017 / godz. 17.00 – 19.00 / piątek / wstęp wolny


W nowoczesnym, najmłodszym w mieście Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA // Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu spotkamy się już 3 marca, żeby porozmawiać o tym jak równoważyć infrastrukturę pola wrocławskiej kultury.

Jedną z najważniejszych diagnoz dokumentu jest fakt, że „Wrocławianie potrzebują obiektów kultury zlokalizowanych blisko ich miejsca zamieszkania, oferujących program dopasowany do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań, będący zarówno źródłem inspiracji, jak i edukacji. Lokalne centra kultury obecnej to estetyczne i dobrze zaprojektowane lokalne miejsca spotkań wzmacniające lokalną tożsamość.”
Jak więc budować silne i odpowiadające na potrzeby mieszkańców ośrodki poza centrum miasta, które wykorzystywać będą istniejący na obszarze ich działania potencjał? Jak modernizować centra już istniejące, wspierać rozwój ich pracowników i udostępnianej przez nich oferty? Jakie są potrzeby i możliwości wrocławskich osiedli, zwłaszcza tych najmłodszych, oddalonych od ścisłego centrum, pozbawionych centrów kultury w tradycyjnym rozumieniu? Jak sprawdziła się praktykowana w minionych latach pop-up-owa formuła przenośnych „Domków Kultury” (Karłowice) czy plenerowych „pawilonów kultury” (Parki ESK w 11 wrocławskich parkach)? Na te i inne pytania wspólnie z mieszkańcami, współtwórcami wrocławskiej kultury odpowiemy w FAM-ie na Psim Polu.

Spotkanie poprowadzą Dominika Kawalerowicz (Kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (Stanowisko ds. konsultacji Biura ds. Partycypacji Społecznej)

Spotkajmy się, aby porozmawiać o wrocławskiej kulturze!


Harmonogram kolejnych debat:

II 09.03, Centrum Kultury AGORA | ul. Serbska 5a | godz. 17.00 – 19.00
Temat główny: Zapewnienie wzrostu uczestnictwa w sferze wrocławskiej kultury

III 17.03, OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH | ul. Działkowa 15 | godz. 17.00 – 19.00
Temat główny: Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury

IV 24.03, Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID | ul. Sempołowskiej 54 | godz. 17.00 – 19.00
Temat główny: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury

Warsztaty

25.03, Narodowe Forum Muzyki | plac Wolności 1 | 11.00 – 16.00
Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03, Centrum Historii ZAJEZDNIA | ul. Grabiszyńska 184 | godz. 17.00 – 19.00
Temat: Rada Kultury – jak to się robi w innych miastach, jak to zrobić u nas.

O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”
Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości – szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje powstałe w ramach m. in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017 – 2020+.
Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument (dostępny pod linkami: http://www.slideshare.net/Wroclaw/kultura-obecna-71522409 lub http://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/5191/Kultura%20-%20Obecna_dokument.pdf) poddany zostanie debacie, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja, stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

Strona cyklu debat: www.wroclaw.pl/kultura-obecna 
Więcej o debatach: www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-debaty 
Więcej o warsztatach: www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-warsztaty 

KULTURAobecna plakat A3 Copy

?

A jak Ty widzisz kulturę / Famę / nasze pracownie / świat?

Napisz: biuro@fama.wroc.pl

CBK Fama na Facebooku       CBK Fama na Instagramie

NEWSLETTER CBK FAMA


Godziny otwarcia Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA:

Pon.: 10-19
Wt.: 10-19
Śr.: 12-16
Czw.: 10-19
Pt.: 10-19
Sob.: 10-15

 

Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com